Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 40
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
40/HD-BTGHU 30/09/2021 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý IV/2021
Lượt xem: 14
Tải về 0
39/HD-BTGHU 29/09/2021 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
Lượt xem: 15
Tải về 3
01/HD-TW 28/09/2021 Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng
Lượt xem: 10
Tải về 1
08/HD-BTCTW 27/09/2021 Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng
Lượt xem: 11
Tải về 3
63-BS/HU 22/09/2021 Bản sao hướng dẫn của Công văn số 02-HD/TU, ngày 16/9/2021 của BTV Tỉnh ủy Nam Định về sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn ( xóm), tổ dân phố
Lượt xem: 47
Tải về 5
64/BS-HU 22/09/2021 Sao lục hướng dẫn số 29/HD-MT-BTT, NGÀY 22/9/2021, của UBMTTQ tỉnh về Quy trình kiện toàn Ban công tác mặt trận sau khi thực hiện kiện toàn sáp nhập thôn ( xóm), tổ dân phố.
Lượt xem: 29
Tải về 7
36/HD-BTGHU 15/09/2021 Hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn ( xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoàn 2021-2022
Lượt xem: 26
Tải về 1
35-HD/BTGHU 26/08/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021)
Lượt xem: 36
Tải về 1
34-HD/BTGHU 12/08/2021 Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
Lượt xem: 35
Tải về 1
33-HD/BTGHU 11/08/2021 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển ( 23/10/1961 - 23/10/2021)
Lượt xem: 34
Tải về 17
1234