Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07-CT/HU 27/09/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.
Lượt xem: 137
Tải về
84-BS/HU 28/12/2021 Bản sao Quyết định số 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của BTGTW về việc ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng.
Lượt xem: 376
Tải về
85-BS/HU 28/12/2021 Bản sao Quy định số 03-QĐ/UBKTTW, ngày 13/12/2021 của UBKTTW về tổ chức và hoạt động của đoàn ( tổ) kiểm tra, giám sát của UBKTTW.
Lượt xem: 199
Tải về
80-BS/HU 09/12/2021 Bản sao Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 Ban Chấp hành Trung ương về " Thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.
Lượt xem: 235
Tải về
79-BS/HU 09/12/2021 Bản sao Quyết định số 883-QĐ/BTGTW, ngày 24/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về " Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện.
Lượt xem: 928
Tải về
05/TB- HĐND 24/11/2021 Tài liệu phục vụ Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 189
Tải về
77 - BSHU 09/11/2021 Bản sao báo cáo số 21 kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 NQ/TW
Lượt xem: 241
Tải về
30/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Nghị định về công tác văn thư
Lượt xem: 383
Tải về
Danh mục 30/07/2019 Danh mục các công trình, dự án đề nghị hủy tên nhà đầu tư trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
Lượt xem: 498
Tải về
Thể lệ 22/05/2019 Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng)
Lượt xem: 527
Tải về
12
Chung nhan Tin Nhiem Mang