Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20-CTr/HU 18/10/2022 Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của BTGTW về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội tong giai đoạn hiện nay.
Lượt xem: 111
Tải về
16-CTr/HU 12/10/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Lượt xem: 108
Tải về
17-CTr/HU 12/10/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XIII về " Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".
Lượt xem: 113
Tải về
18-CTr/HU 12/10/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 HN lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lượt xem: 97
Tải về
19-CTr/HU 12/10/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, HN lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Lượt xem: 100
Tải về
03-CTr/UBKT 18/01/2022 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.
Lượt xem: 180
Tải về
13-CTr/HU 17/01/2022 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022.
Lượt xem: 196
Tải về
14-CTr/HU 17/01/2022 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Ý Yên khóa XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Lượt xem: 150
Tải về
12-CTr/HU 11/01/2022 Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022.
Lượt xem: 162
Tải về
02-Ctr/BTGHU 06/10/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác tuyên giáo
Lượt xem: 263
Tải về
123
Chung nhan Tin Nhiem Mang