Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

image advertisement

image advertisement

  

image advertisement

image advertisement

image advertisement

anh tin bai
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
image advertisement
anh tin bai
anh tin bai
  
 • TIN TRUYỀN HÌNH - PHÁT THANH
 • Xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính phủ số
  Xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính phủ số
 • TỔNG KẾT PHÒNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN Ý YÊN NĂM 2023
 • MANG NỀN TẢNG SỐ ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH
 • Hướng dẫn đổi mật khẩu trên Hệ thống Quản lý Văn bản điều hành
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
 • TIN TRUYỀN HÌNH - PHÁT THANH
 • Xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính phủ số
  Xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính phủ số
 • TỔNG KẾT PHÒNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN Ý YÊN NĂM 2023
 • MANG NỀN TẢNG SỐ ĐẾN HỘ GIA ĐÌNH
 • Hướng dẫn đổi mật khẩu trên Hệ thống Quản lý Văn bản điều hành
1 2 3 4 5 
Tình hình giải quyết hồ sơ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
anh tin bai

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang