Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
343kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" Nội vụUBND huyện Ý Yên
2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội vụUBND huyện Ý Yên
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Nội vụUBND huyện Ý Yên
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Nội vụUBND huyện Ý Yên
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Nội vụUBND huyện Ý Yên
6 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo Nội vụUBND huyện Ý Yên
7 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụUBND huyện Ý Yên
8 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Nội vụUBND huyện Ý Yên
9 Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Nội vụUBND huyện Ý Yên
10 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Nội vụUBND huyện Ý Yên
11 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện - Trình tự thực hiện: Nội vụUBND huyện Ý Yên
12 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Nội vụUBND huyện Ý Yên
13 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Nội vụUBND huyện Ý Yên
14 Thủ tục thi tuyển viên chức. Nội vụUBND huyện Ý Yên
15 THỦ TỤC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Nội vụUBND huyện Ý Yên
16 THỦ TỤC XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC Nội vụUBND huyện Ý Yên
17 THỦ TỤC THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC Nội vụUBND huyện Ý Yên
18 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội vụUBND huyện Ý Yên
19 Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" Nội vụUBND huyện Ý Yên
20 Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" Nội vụUBND huyện Ý Yên
12345678910...
Chung nhan Tin Nhiem Mang