Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 120
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/HĐND 21/02/2024 Nghị quyết thông qua chủ trương SX ĐVHC giai đoạn 2023-2025 Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực OM( xã Yên Bằng
Lượt xem: 44
Tải về
05/HĐND 21/02/2024 Nghị quyết về việc thông qua chủ trương SX ĐVHC giai đoạn 2023-2025 Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực OM9 xã Yên Bằng
Lượt xem: 13
Tải về
02/TB-HĐND 20/02/2024 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 ( kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện
Lượt xem: 17
Tải về
01/QĐ-HĐND 25/01/2024 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 11 ( kỳ họp chuyên để SXĐVHC)
Lượt xem: 40
Tải về
01/TB-HĐND 24/01/2024 Thông báo Nội dung chương trình kỳ họp thứ Mười Một HĐND huyện ( Kỳ họp chuyên đề sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 huyện Ý Yên
Lượt xem: 27
Tải về
01/TT-HĐND 30/01/2024 Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện năm 2024
Lượt xem: 28
Tải về
17/NQ-HĐND 12/01/2024 Nghị quyết kỳ họp thứ 10
Lượt xem: 42
Tải về
06/TT-HĐND 20/12/2023 Quết định về việc đánh giá xếp loại mức chất lượng năm 2023 đối với Cơ quan đơn vị, Tập thể lãnh đạo quản lý, Cán bộ lãnh đạo quản lý
Lượt xem: 20
Tải về
06/HĐ 20/12/2023 Quyết định về việc đánh giá xếp loại mức chất lượng năm 2023 đối với Cơ quan đơn vị,Tập thể lãnh đạo quản lý, Can bộ lãnh đạo quản lý
Lượt xem: 41
Tải về
43/TT-HĐND 18/12/2023 Thông báo kết quả kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 59
Tải về
12345678910...
Chung nhan Tin Nhiem Mang