Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 107
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/TB-HĐND 10/07/2023 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8 ( Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh, đột xuất) của HĐND huyện
Lượt xem: 44
Tải về
07/NQ-HĐND 10/07/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ 8 ( Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất ) của HĐND huyện
Lượt xem: 55
Tải về
04/KH-HĐND 08/06/2023 KẾ HOẠCH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 8 HĐND HUYỆN
Lượt xem: 50
Tải về
03/KH-HĐND 08/06/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 8 HĐND HUYỆN
Lượt xem: 45
Tải về
08/TT-HĐND 24/04/2023 Công văn thực hiện Kế hoạch sơ kết công tác HĐND các cấp tỉnh Nam Định
Lượt xem: 57
Tải về
03/NQ-HĐND 28/02/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ bảy ( kỳ họp chuyên đề)
Lượt xem: 70
Tải về
01/TB-TT HĐND 28/02/2023 THÔNG BÁO Kết quả Kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề )HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 65
Tải về
01/QĐ-HĐND 20/02/2023 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Ý Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 80
Tải về
01/BC- TTHĐND 05/01/2023 Báo cáo kết quả hoạt động của TT HĐND huyện và TT HĐND các xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 60
Tải về
12/TB-HĐND 19/12/2022 Thông báo kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 ( Kỳ họp thứ Sáu) HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 86
Tải về
12345678910...
Chung nhan Tin Nhiem Mang