Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Hướng dẫn các biện pháp quản lý lúa cỏ vụ mùa năm 2023
Số ký hiệu văn bản 16/HD-TTDVNN
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày hiệu lực 05/06/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn các biện pháp quản lý lúa cỏ vụ mùa năm 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 5/6/2023
Tài liệu đính kèm document-46-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang