Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 65
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/HD-UBND 23/11/2023 Hướng dẫn tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính huyện Ý Yên giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 35
Tải về
98- HD/BTGHU 03/11/2023 HƯỚNG DẪN Nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024
Lượt xem: 71
Tải về
79- HD/BTGHU 01/11/2023 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 48
Tải về
115-TB/TCTTC 07/09/2023 Tuyển sinh Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023
Lượt xem: 46
Tải về
22/HD-TTDVNN 31/07/2023 hướng dẫn điều tra dịch hại vụ mùa 2023
Lượt xem: 55
Tải về
90- HD/BTGHU 04/07/2023 HƯỚNG DẪN đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Lượt xem: 58
Tải về
16/HD-TTDVNN 05/06/2023 Hướng dẫn các biện pháp quản lý lúa cỏ vụ mùa năm 2023
Lượt xem: 68
Tải về
78- HD/BTGHU 13/02/2023 HƯỚNG DẪN tuyên truyền Nghị quyết số 27- NQ/TW, ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Lượt xem: 84
Tải về
56/UBND-LĐTBXH 03/02/2023 V/v triển khai, hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội
Lượt xem: 114
Tải về
72/HD/BTGHU 20/12/2022 HƯỚNG DẪN công tác tuyên truyền các Nghị quyết trọng tâm của Ban Chấp Hành Đảng Bộ Tỉnh khóa XX và các Nghị quyết trọng tâm của Ban Chấp Hành Đảng Bộ huyện khóa XXIV
Lượt xem: 105
Tải về
1234567
Chung nhan Tin Nhiem Mang