Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 214
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
159-BC/HU 27/06/2022 BÁO CÁO Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định soos99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ( Khóa XII) và Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 05/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, " Tự diễn biến", " Tự chuyển hóa" trong nội bộ
Lượt xem: 19
Tải về
2987/QĐ-UBND 19/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban Quản lý dự án “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc triển khai chính phủ điện tử tại UBND huyện Ý Yên”
Lượt xem: 28
Tải về
256/UBND - NN 19/05/2022 “V/v tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao chuẩn bị đón đoàn thẩm định của Tỉnh”
Lượt xem: 18
Tải về
244/UBND-NV 12/05/2022 V/v xây dựng đề án VTVL và điều chỉnh VTVL đối với các ĐVSN công lập
Lượt xem: 29
Tải về
Số 223/ TB-UBND 13/05/2022 Thông báo v/v giới thiệu chữ ký của Phó trưởng phòng nội vụ huyện Ý Yên
Lượt xem: 52
Tải về
Số 224- UBND/NV 12/05/2022 V/v xây dựng đề án VTVL và điều chỉnh VTVL đối với các ĐVSN công lập
Lượt xem: 27
Tải về
Số: 54 /KH-UBND 11/05/2022 KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
Lượt xem: 35
Tải về
04-CT/HU 04/05/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Lượt xem: 25
Tải về
57-HD/BTGHU 04/05/2022 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
Lượt xem: 80
Tải về
58-HD/BTGHU 09/05/2022 Hướng dẫn đợt tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm " Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 22
Tải về
12345678910...
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Ý Yên 
Địa chỉ: Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 02283. 823009 -  02283 959 648 Fax: 0350.3953248 
Email: ubndhuyenyyen-namdinh@chinhphu.vn.
Giấy phép số ............... ngày ..../06/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định.
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang