Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định


  LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 20, từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 tới ngày 22 tháng 5 năm 2022
Từ ngày 09/05/2022 tới ngày 15/05/2022
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
16/05/2022
16/4/2022 (AL)

- 14h: Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ đối với 13 xã, thị trấn đăng ký về đích NTM nâng cao năm 2021 - Tại Hội trường tầng 4 UBND huyện.

 

Thứ ba
17/05/2022
17/4/2022 (AL)

- 8h, TU: Hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Gỉải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng)– Tại Hội trường tầng 3 trụ sở Tỉnh ủy

- 8h: Hội Cựu chiến binh tỉnh giám sát đối với UBND huyện về thực hiện chế độ chính sách cho cựu chiến binh - Tại Hội trường tầng 4, nhà làm việc UBND huyện.

- UBKT: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị tại ĐU, UBKT ĐU xã Yên Thành.

- 14h: Hội thảo sản xuất vụ Mùa năm 2022. - Tại Hội trường tầng 4, nhà làm việc UBND huyện.

 

Thứ tư
18/05/2022
18/4/2022 (AL)

- 8h: Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của BCT – Tại Hội trường tầng 4, UBND huyện (điểm cầu của huyện).

- 8h15: Lễ Khánh thành dự án nâng công suất chi nhánh cấp nước Vụ Bản và lắp đặt mạng lưới đường ống cấp nước sạch cho khu vực phía Bắc huyện Ý Yên - Tại Hội trường UBND xã Yên Phú.

- UBKT: Tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị tại ĐU, UBKT ĐU xã Yên Minh.

 

Thứ năm
19/05/2022
19/4/2022 (AL)

- UB: Tiếp dân định kỳ.

- UBKT: Tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị tại ĐU, UBKT ĐU xã Yên Hồng.

- 7h: Tổ chức diễn tập PCTT&TKCN huyện năm 2022 tại thôn Trại Mễ, xã Yên Khang 
Thứ sáu
20/05/2022
20/4/2022 (AL)

- 8h: Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn kiểm điểm công tác CCHC 04 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo. - Tại Hội trường tầng 4, nhà làm việc UBND huyện.

- UBKT: Tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị tại ĐU, UBKT ĐU Thị trấn Lâm.
Thứ bảy
21/05/2022
21/4/2022 (AL)
Chủ nhật
22/05/2022
22/4/2022 (AL)
Ghi chú:
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Ý Yên 
Địa chỉ: Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 02283. 823009 -  02283 959 648 Fax: 0350.3953248 
Email: ubndhuyenyyen-namdinh@chinhphu.vn.
Giấy phép số ............... ngày ..../06/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định.
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang