Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 6, từ ngày 6 tháng 2 năm 2023 tới ngày 12 tháng 2 năm 2023
Từ ngày 30/01/2023 tới ngày 05/02/2023
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 06/02/2023
Thứ ba
Ngày 07/02/2023
Thứ tư
Ngày 08/02/2023
Thứ năm
Ngày 09/02/2023
Thứ sáu
Ngày 10/02/2023
Thứ bảy
Ngày 11/02/2023
Chủ nhật
Ngày 12/02/2023
Ghi chú:
Chung nhan Tin Nhiem Mang