Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 470
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
167-CV/BTGHU 14/03/2023 V/v đẩy mạnh tuyên truyền nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 5
Tải về
75/KH-HU 13/03/2023 v/v Kế hoạch đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MT TQ đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện ý yên năm 2023
Lượt xem: 9
Tải về
75-KH-HU 13/03/2023 Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 5
Tải về
166-CV/BTGHU 13/03/2023 V/v tuyên truyền, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023
Lượt xem: 9
Tải về
39/KH-UBND 07/03/2023 Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Ý Yên năm 2023
Lượt xem: 7
Tải về
36/KH-UBND 06/03/2023 Về hoạt động của Cụm thi đua các huyện, thành phố năm 2023
Lượt xem: 11
Tải về
221- BC/HU 21/02/2023 BÁO CÁO tinh hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023
Lượt xem: 11
Tải về
162-CV/BTGHU 22/02/2023 V/v Định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 3/2023
Lượt xem: 4
Tải về
90/UBND-NN 17/02/2023 V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm
Lượt xem: 25
Tải về
78- HD/BTGHU 13/02/2023 HƯỚNG DẪN tuyên truyền Nghị quyết số 27- NQ/TW, ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Lượt xem: 12
Tải về
12345678910...
Chung nhan Tin Nhiem Mang