Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 448
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/NQ-HĐND 08/11/2022 Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Ý Yên năm 2022 ( Kỳ họp thứ 5 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất)
Lượt xem: 19
Tải về
804/UBND-NV 09/11/2022 V/v Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số Cải cách hành chính huyện Ý Yên năm 2022
Lượt xem: 21
Tải về
12755/2021/QĐ-UBND 26/09/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Ý Yên
Lượt xem: 19
Tải về
01/2022/QĐ-UBND 27/09/2022 Quyết định Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Ý Yên
Lượt xem: 34
Tải về
02/2022/QĐ-UBND 27/09/2022 QĐ ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Ý Yên
Lượt xem: 13
Tải về
04/2022/QĐ-UBND 29/09/2022 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính-Kế hoạch
Lượt xem: 8
Tải về
05/2022/QĐ-UBND 29/09/2022 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ý Yên
Lượt xem: 10
Tải về
06/2022/QĐ-UBND 30/09/2022 Quyết định ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Ý Yên
Lượt xem: 3
Tải về
191-BC/HU 26/10/2022 Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022.
Lượt xem: 27
Tải về
798/UBND-VHTT 25/10/2022 VB đăng ký tài khoản chứng thực điện tử; Đẩy mạnh DVC mức độ 3, 4 và Số hoá TTHC.
Lượt xem: 13
Tải về
12345678910...
Chung nhan Tin Nhiem Mang