Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
126/NQ-CP 08/10/2021 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19
Lượt xem: 244
Tải về
33/2021/QĐ-TTg 06/11/2021 Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19
Lượt xem: 156
Tải về
92/2021/NĐ-CP 27/10/2021 Nghị định quy định chi tiết ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
Lượt xem: 165
Tải về
406/NQ-UBTVQH15 19/10/2021 Nghị quyết về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
Lượt xem: 786
Tải về
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định về những điều đảng viên không được làm.
Lượt xem: 241
Tải về
21-KL/TW 25/10/2021 Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện " tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
Lượt xem: 148
Tải về
273/TB-VPCP 22/10/2021 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.
Lượt xem: 222
Tải về
35-QĐ/TW 15/10/2021 Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Lượt xem: 176
Tải về
19-KL/TW 14/10/2021 Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Lượt xem: 307
Tải về
84/CV-BTGHU 19/08/2021 V/v sao gửi Phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 187
Tải về
12
Chung nhan Tin Nhiem Mang