Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Tổng số: 74
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/NQ-HĐND 10/07/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ 8 ( Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất ) của HĐND huyện
Lượt xem: 54
Tải về
03/NQ-HĐND 28/02/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ bảy ( kỳ họp chuyên đề)
Lượt xem: 70
Tải về
10- NQ/HU 27/12/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2023
Lượt xem: 90
Tải về
09- NQ/HU 27/12/2022 NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023
Lượt xem: 72
Tải về
06/NQ-HĐND 08/11/2022 Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Ý Yên năm 2022 ( Kỳ họp thứ 5 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất)
Lượt xem: 113
Tải về
01/NQ-HĐND 12/07/2022 Nghị Quyết kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lượt xem: 125
Tải về
08-NQ/HU 28/12/2021 Nghị quyết của Ban Thường vụ huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2022.
Lượt xem: 150
Tải về
07-NQ/HU 21/12/2021 Nghị quyết cảu Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2022
Lượt xem: 117
Tải về
126/NQ-CP 08/10/2021 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19
Lượt xem: 177
Tải về
406/NQ-UBTVQH15 19/10/2021 Nghị quyết về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.
Lượt xem: 711
Tải về
12345678
Chung nhan Tin Nhiem Mang