Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

HƯỚNG DẪN đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Số ký hiệu văn bản 90- HD/BTGHU
Ngày ban hành 04/07/2023
Ngày hiệu lực 04/07/2023
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 4/7/2023
Tài liệu đính kèm HD-90-BTGHU.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang