Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban BT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 19-KH/HU
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 15/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban BT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH_19_HUsigned_20210923072529723720.pdf