Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị.
Số ký hiệu văn bản 54-HD/BTGHU
Ngày ban hành 30/03/2022
Ngày hiệu lực 30/03/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị.
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm HD_54_BTGHU_20220331102739669660.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang