Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.
Số ký hiệu văn bản 03-CTr/UBKT
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực 18/01/2022
Trích yếu nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.
Hình thức văn bản Chương trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CTr_03_UBKT_20220118095627271270.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang