Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 06-CT/TW
Ngày ban hành 24/06/2021
Ngày hiệu lực 24/06/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới
Hình thức văn bản Chỉ thị
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn bản Trung ương
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm bs_54_hu_20210716082505575570.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang