Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Danh mục các công trình dự án bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn Tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 2524/QD- UBND
Ngày ban hành 13/11/2019
Ngày hiệu lực 13/11/2019
Trích yếu nội dung Danh mục các công trình dự án bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn Tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Danh sách
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 13/11/2019
Tài liệu đính kèm bieu_bo_sung_ke_hoach_2019-_thang_11-2019.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang