Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Tổng hợp kết quả ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid 19 huyện Ý Yên từ ngày 01/4/2020 - 22/4/2020
Số ký hiệu văn bản Danh sách
Ngày ban hành 22/04/2020
Ngày hiệu lực 22/04/2020
Trích yếu nội dung Tổng hợp kết quả ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid 19 huyện Ý Yên từ ngày 01/4/2020 - 22/4/2020
Hình thức văn bản Danh sách
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm img_20200422_0001.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang