Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 và Dự toán thu, số bổ sung và Dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2020
Số ký hiệu văn bản Dự toán
Ngày ban hành 31/12/2019
Ngày hiệu lực 31/12/2019
Trích yếu nội dung Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2020 và Dự toán thu, số bổ sung và Dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2020
Hình thức văn bản Dự toán
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 22-da-xoay.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang