Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Quyết toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2018 (Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)
Số ký hiệu văn bản Quyết toán
Ngày ban hành 24/09/2019
Ngày hiệu lực 24/09/2019
Trích yếu nội dung Quyết toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2018 (Quyết toán đã được HĐND phê chuẩn)
Hình thức văn bản Quyết toán
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm quyet-toan-chi-da-xoay.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang