Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Tờ trình về việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 117/TTr-UBND
Ngày ban hành 22/05/2018
Ngày hiệu lực 22/05/2018
Trích yếu nội dung Tờ trình về việc thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Tờ trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm to-trinh-117.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang