Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Ý Yên
Số ký hiệu văn bản 02/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Ý Yên
Hình thức văn bản Tờ trình
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 18/5/2023
Tài liệu đính kèm document-27-.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang