Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

V/v Thực hiện kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, đơn vị; tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý
Số ký hiệu văn bản 931/UBND-NV
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày hiệu lực 23/11/2022
Trích yếu nội dung V/v Thực hiện kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, đơn vị; tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý
Hình thức văn bản Công văn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 23/11/2022
Tài liệu đính kèm document (38).pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang