Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính-Kế hoạch
Số ký hiệu văn bản 04/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 30/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính-Kế hoạch
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức phòng Phòng Tài chính kế hoạch.pdf
Quy chế Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức phòng Phòng Tài chính kế hoạch.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang