Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ý Yên
Số ký hiệu văn bản 05/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ý Yên
Hình thức văn bản Quyết định
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Quy chế ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức phòng Phòng văn hoá thông tin.pdf
Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức phòng Phòng văn hoá thông tin.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang