Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

V/v đăng tải nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án” Xây dựng nhà máy thiết bị xây dựng Fansipan” của Công ty cổ phần quản lý thiết bị xây dựng Fansipan trên trang thông tin điện tửcủa huyện
Số ký hiệu văn bản Số: 313 /TNMT-MT
Ngày ban hành 03/08/2022
Ngày hiệu lực 03/08/2022
Trích yếu nội dung V/v đăng tải nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án” Xây dựng nhà máy thiết bị xây dựng Fansipan” của Công ty cổ phần quản lý thiết bị xây dựng Fansipan trên trang thông tin điện tửcủa huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Ủy Ban Nhân dân
Người ký duyệt 3/8/2022
Tài liệu đính kèm tnmt4.pdf
tnmt4.1.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang