Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

V/v Thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
Số ký hiệu văn bản 342-CV/HU
Ngày ban hành 13/06/2022
Ngày hiệu lực 13/06/2022
Trích yếu nội dung V/v Thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 13/6/2022
Tài liệu đính kèm hu.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang