Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Hướng Dẫn tuyên truyền về " Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- campuchia 2022"
Số ký hiệu văn bản 60- HD/BTGHU
Ngày ban hành 14/06/2022
Ngày hiệu lực 15/06/2022
Trích yếu nội dung Hướng Dẫn tuyên truyền về " Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- campuchia 2022"
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Huyện ủy Ý Yên
Người ký duyệt 14/6/2022
Tài liệu đính kèm ban tuyen giao.pdf
Chung nhan Tin Nhiem Mang