Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 65
  • Hôm nay: 2741
  • Trong tuần: 28 463
  • Tất cả: 2717077
UBND huyện triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 212
     Sáng ngày 26/11/2022, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2023. Cùng dự hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Đức, UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Trần Bình Định, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện.
anh tin bai

       Thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, từ đầu năm đến nay, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND&UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện và được UBND huyện cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng, cụ thể. Quá trình chỉ đạo, điều hành xác định đúng trọng tâm, có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực, đồng thời duy trì thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đề cao vai trò cá nhân đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND huyện. Quá trình xem xét, xử lý công việc đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, chặt chẽ, với tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

    Chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành được nâng cao; quy chế làm việc của UBND huyện được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm 2022. Cụ thể là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được triển khai có hiệu quả; dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. UBND huyện đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch với số tiền chi trả hơn 900 triệu đồng. Kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu tăng cao trong đó tổng giá trị sản xuất tăng 10,56%; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 2,33%; Công nghiệp – xây dựng tăng 14,5%; dịch vụ tăng 8,04%; tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn là 12,2%. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 20 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm tỷ lệ 93,5%. Lĩnh vực tài chính – tín dụng đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Thu ngân sách đạt 111% dự toán, dư nợ tín dụng ước tăng 120% so với đầu năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, các khu đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp tạo động lực phát triển trong thời gian tới. Công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, đạt được kết quả tích cực và có nhiều chuyển biến rõ nét so với năm 2021. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tỷ lệ số hóa; tỷ lệ trả kết quả điện tử được tăng lên. Lĩnh vực văn hóa – giáo dục - xã hội được quan tâm, đạt được nhiều kết quả toàn diện và đáng ghi nhận. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn huyện năm 2022 vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Vì vậy, tại hội nghị, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện và đề xuất, kiến nghị của thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị nhằm tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực trong năm 2023. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 9-9,5%; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng CN-XD-TMDV (chiếm 83%); thu ngân sách đạt từ 504,5 tỷ đồng trở lên; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn dưới 1,88%; tạo việc làm mới cho trên 4.000 lao động; tăng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt từ 95% trở lên; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; nâng cao chất lượng sống của người dân ở khu vực nông thôn trong đó tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu về vệ sinh môi trường, y tế, nước sạch...

anh tin bai

        Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật và khá toàn diện mà các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đồng thời nhấn mạnh: Những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 là hết sức quan trọng. Vì vậy, để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, căn cứ vào vai trò, chức năng và điều kiện thực tế, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND&UBND huyện tích cực, chủ động tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm, công tác quý, tháng một cách có trọng tâm, trọng điểm. Hệ thống chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tranh thủ các điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đã được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền điển tử; quyết tâm thực hiện toàn diện những mục tiêu kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực. Trước mắt các phòng ban, đơn vị xây dựng chương trình hành động trong năm 2023, tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; hoàn thành GPMB các dự án trọng điểm; tập trung phát triển sản xuất kinh doanh; chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón Tết Qúy Mão, Lễ hội Xuân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là việc thăm, chúc Tết gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, người gia neo đơn… Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quang đô thị, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, mừng Đảng, mừng Xuân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023./.

(T/h: Hà Giang)

Chung nhan Tin Nhiem Mang