Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định

image advertisement

  

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1189
  • Trong tuần: 12 410
  • Tất cả: 2142220
CÁC PHÒNG BAN ĐƠN VỊ CỦA HUYỆN

DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN - ĐƠN VỊ HUYỆN Ý YÊN

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch

 Chức năng, nhiệm vụ chính: 

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. 

 Tổ chức bộ máy:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Nguyễn Văn Nghĩa

Trưởng phòng

0913067588

nguyenvannghia.yyn@namdinh.gov.vn

2

Đinh Thị Thủy

Phó trưởng phòng

0965856565

dinhthithuy.yyn@namdinh.gov.vn

3

Phạm Đình Chính

Phó trưởng phòng

0919342568

phamdinhchinh.yyn@namdinh.gov.vn

4

Cù Thị Ngoan

Chuyên viên

0395127278

cuthingoan.yyn@namdinh.gov.vn

5

Dương Sơn Hà

Chuyên viên

0972738686

duongsonha.yyn@namdinh.gov.vn

6

Hoàng Thị Hiền

Chuyên viên

0945134682

hoangthihien.yyn@namdinh.gov.vn

7

Phạm Minh Khuê

Chuyên viên

0988314742

phamminhkhue.yyn@namdinh.gov.vn

8

Phạm Thị Nguyệt Minh

Chuyên viên

0915382332

phamthinguyetminh.yyn@namdinh.gov.vn

 

2. Phòng Kinh tế- Hạ tầng

Chức năng, nhiệm vụ chính: 

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở, công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ; nông nghiệp, nông thôn; tài  nguyên khoáng sản, quản lý đất đai.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Nguyễn Chí Linh

Trưởng phòng

0912180003

nguyenchilinh.yyn@namdinh.gov.vn

2

Hoàng Văn Hạnh

Phó trưởng phòng

0915380966

hoangvanhanh.yyn@namdinh.gov.vn

3

Hà Quang Tuấn

Phó trưởng phòng

0978122078

haquangtuan.yyn@namdinh.gov.vn

4

Đinh Thị Khánh

Chuyên viên

0985898974

dinhthikhanh.yyn@namdinh.gov.vn

5

Phạm Quang Huy

Chuyên viên

0912970934

phamquanghuy.yyn@namdinh.gov.vn

6

Phạm Văn Thụ

Chuyên viên

0906213565

phamvanthu.yyn@namdinh.gov.vn

7

Phan Văn Tiến

Chuyên viên

0917096286

phanvantien.yyn@namdinh.gov.vn

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 

- Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin; báo chí, xuất bản. 

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Phạm Mạnh Tuân

Trưởng phòng

0912722307

phammanhtuan.yyn@namdinh.gov.vn

2

Bùi Anh Đào

Phó trưởng phòng

0948355777

buianhdao.yyn@namdinh.gov.vn

3

Hà Chí Lưu

Phó trưởng phòng

0912455508

hachiluu.yyn@namdinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Phó trưởng phòng

0976052501

nguyenthithanhthao.yyn@namdinh.gov.vn

5

Trần Văn Trường

Chuyên viên

0916059685

tranvantruong.yyn@namdinh.gov.vn

6

Dương Kim Độ

Chuyên viên

0945763113

duongkimdo.yyn@namdinh.gov.vn

7

Nguyễn Đông Vinh

Chuyên viên

0915005003

nguyendongvinh.yyn@namdinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Hường

Chuyên viên

0982964461

nguyenthihuong.yyn@namdinh.gov.vn

9

Phạm Ngọc Khai

Chuyên viên

0983824751

phamngockhai.yyn@namdinh.gov.vn

10

Trần Đình Thịnh

Chuyên viên

0984990976

trandinhthinh.yyn@namdinh.gov.vn

11

Vũ Thị Hoa

Chuyên viên

0813874697

vuthihoa.yyn@namdinh.gov.vn

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chức năng, nhiệm vụ chính:

- Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Trịnh Văn Mậu

Trưởng phòng

0982950227

trinhvanmau.yyn@namdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hiên

Phó trưởng phòng

0908287333

nguyenthihien.yyn@namdinh.gov.vn

3

Nguyễn Văn Phong

Phó trưởng phòng

0386241989

nguyenvanphong.yyn@namdinh.gov.vn

4

Phạm Thị Loan

Chuyên viên

0974875508

phamthiloan.yyn@namdinh.gov.vn

5

Ninh Văn Quán

Chuyên viên

0918735350

ninhvanquan.yyn@namdinh.gov.vn

6

Lê Thế Bình

Chuyên viên

0943073347

lethebinh.yyn@namdinh.gov.vn

7

Nguyễn Thị Vui

Chuyên viên

0987829506

nguyenthivui.yyn@namdinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên viên

0942426216

ntngoc.yyn@namdinh.gov.vn

9

Vũ Thị Hiển

Chuyên viên

0975690878

vthien.yyn@namdinh.gov.vn

5. Phòng Lao động-Thương binh và xã hội

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm;dậy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Trịnh Văn Mậu

Trưởng phòng

0982950227

trinhvanmau.yyn@namdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hiên

Phó trưởng phòng

0908287333

nguyenthihien.yyn@namdinh.gov.vn

3

Nguyễn Văn Phong

Phó trưởng phòng

0386241989

nguyenvanphong.yyn@namdinh.gov.vn

4

Phạm Thị Loan

Chuyên viên

0974875508

phamthiloan.yyn@namdinh.gov.vn

5

Ninh Văn Quán

Chuyên viên

0918735350

ninhvanquan.yyn@namdinh.gov.vn

6

Lê Thế Bình

Chuyên viên

0943073347

lethebinh.yyn@namdinh.gov.vn

7

Nguyễn Thị Vui

Chuyên viên

0987829506

nguyenthivui.yyn@namdinh.gov.vn

6. Phòng Tư Pháp

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật.     

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ 

1

Ngô Quang Hưng

Trưởng phòng

0912438719

ngoquanghung.yyn@namdinh.gov.vn

2

Đỗ Thị Trang

Phó trưởng phòng

0987602076

dothitrang.yyn@namdinh.gov.vn

3

Đào Văn Hiển

Chuyên viên

0949348876

daovanhien.yyn@namdinh.gov.vn

7. Phòng Văn hoá và Thông tin:

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

Tổ chức bộ máy:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Nguyễn Hữu Hợp

Trưởng phòng

0917326699

nguyenhuuhop.yyn@namdinh.gov.vn

2

Hà Minh Tiến

Chuyên viên

0912440016

haminhtien.yyn@namdinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Lan

Chuyên viên

0989220963

nguyenthilan.yyn@namdinh.gov.vn

8. Phòng Y tế

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Tổ chức bộ máy:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Bùi Đức Hạnh

Trưởng phòng

0000000000

buiduchanh.yyn@namdinh.gov.vn

2

Trương Đức Thuần

Phó trưởng phòng

0912631756

truongducthuan.yyn@namdinh.gov.vn

3

Đỗ Thị Thùy Nguyên

Chuyên viên

0772280369

dothithuynguyen.yyn@namdinh.gov.vn

4

Vũ Thị Minh Tuyền

Chuyên viên

0978851587

vuthiminhtuyen.yyn@namdinh.gov.vn

 

9. Thanh tra huyện:

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bộ máy:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Nguyễn Văn Đức

Chánh Văn phòng

0912763440

nguyenvanduc.yyn@namdinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hiểu

Phó trưởng phòng

0977980126

nguyenvanhieu.yyn@namdinh.gov.vn

3

Trần Duy Hằng

Phó trưởng phòng

0000000000

tranduyhang.yyn@namdinh.gov.vn

4

Phạm Thị Việt

Chuyên viên

0984979483

phamthiviet.yyn@namdinh.gov.vn

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện.

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, trên biển và hải đảo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Nguyễn Mạnh Hùng

 Chánh Văn phòng

0348981004

nguyenmanhhung.yyn@namdinh.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Hiệp

Phó Chánh Văn phòng

0912894307

nguyenxuanhiep.yyn@namdinh.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Tân

Phó Chánh Văn phòng

0315379095

nguyenngoctan.yyn@namdinh.gov.vn

4

Cù Thị Vân Nga

Chuyên viên

0858287854

cuthivannga.yyn@namdinh.gov.vn

5

Trần Thị Quỳnh Anh

Chuyên viên

0000000000

tranthiquynhanh.yyn@namdinh.gov.vn

11. Phòng Nội vụ:

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua – khen.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Vũ Hoàng Hiệp

Trưởng phòng

0915302356

vuhoanghiep.yyn@namdinh.gov.vn

2

Phạm Quang Dũng

Phó trưởng phòng

0961252876

phamquangdung.yyn@namdinh.gov.vn

3

Trần Văn Nam

Phó trưởng phòng

0948373450

tranvannam.yyn@namdinh.gov.vn

4

Hoàng Thanh Long

Chuyên viên

0349723181

hoangthanhlong.yyn@namdinh.gov.vn

5

Lê Thị Thủy

Chuyên viên

0818876750

lethithuy.yyn@namdinh.gov.vn

6

Nguyễn Đình Trọng

Chuyên viên

0914137882

nguyendinhtrong.yyn@namdinh.gov.vn

7

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên

0976225310

nguyenthiha.yyn@namdinh.gov.vn

12. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Vũ Văn Vui

Trưởng phòng

0912257981

vuvanvui.yyn@namdinh.gov.vn

2

Phạm Văn Hưng

Phó trưởng phòng

0912481389

pvhung.yyn@namdinh.gov.vn

3

Trần Bá Huấn

Phó trưởng phòng

0972918688

tranbahuan.yyn@namdinh.gov.vn

4

Nguyễn Hữu Lực

Phó trưởng phòng

0912273147

nguyenhuuluc.yyn@namdinh.gov.vn

5

Mai Thị Lệ Hằng

Chuyên viên

0944107119

maithilehang.yyn@namdinh.gov.vn

6

Phạm Thị Bích Hải

Chuyên viên

0968522883

phamthibichhai.yyn@namdinh.gov.vn

7

Vũ Thị Lan Hương

Chuyên viên

0976186541

vuthilanhuong.yyn@namdinh.gov.vn

13. Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.  Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh Nam Định, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật; Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc thiểu số.

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Trịnh Hải Hà

Giám đốc

0912339678

trinhhaiha.yyn@namdinh.gov.vn

2

Dương Văn Thành

Viên chức

0918922555

duongvanthanh.yyn@namdinh.gov.vn

3

Nguyễn Trung Dũng

Viên chức

0982622558

nguyentrungdung.yyn@namdinh.gov.vn

4

Bùi Ngọc Tĩnh

Viên chức

0909920111

buingoctinh.yyn@namdinh.gov.vn

5

Bùi Thị Hương

Viên chức

0000000000

buithihuong.yyn@namdinh.gov.vn

6

Bùi Xuân Mộc

Viên chức

0000000000

buixuanmoc.yyn@namdinh.gov.vn

7

Đặng Văn Tám

Viên chức

0913561635

dangvantam.yyn@namdinh.gov.vn

8

Đinh Thị Liên

Viên chức

0000000000

dinhthilien.yyn@namdinh.gov.vn

9

Đoàn Thị Thu Hương

Viên chức

0000000000

doanthithuhuong.yyn@namdinh.gov.vn

10

Đỗ Thị Thu Nga

Viên chức

0000000000

dothithunga.yyn@namdinh.gov.vn

11

Dương Văn Thanh

Viên chức

0986176218

dvthanh.yyn@namdinh.gov.vn

12

Hoàng Thanh Kiểm

Viên chức

0000000000

hoangthanhkiem.yyn@namdinh.gov.vn

13

Hoàng Thị Phượng

Viên chức

0972414108

hoangthiphuong.yyn@namdinh.gov.vn

14

Mai Thị Hà Giang

Viên chức

0000000000

maithihagiang.yyn@namdinh.gov.vn

15

Nguyễn Cao Cường

Viên chức

0000000000

nguyencaocuong.yyn@namdinh.gov.vn

16

Nguyễn Sỹ Thủy

Viên chức

0000000000

nguyensythuy.yyn@namdinh.gov.vn

17

Nguyễn Tiến Tân

Viên chức

0915486622

nguyentientan.yyn@namdinh.gov.vn

18

Phạm Hoài Thanh

Viên chức

0000000000

phamhoaithanh.yyn@namdinh.gov.vn

19

Phùng Thị Mỹ Hạnh

Viên chức

0837432215

phungthimyhanh.yyn@namdinh.gov.vn

20

Trần Thị Huyền

Viên chức

0000000000

tranthihuyen.yyn@namdinh.gov.vn

21

Trần Thị Sơn

Viên chức

0988846293

tranthison.yyn@namdinh.gov.vn

22

Trần Thị Thúy

Viên chức

0000000000

tranthithuy.yyn@namdinh.gov.vn

14. Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp huyện:

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tổ chức bộ máy:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Dương Doãn Chung

Q. Giám đốc

0986607019

duongdoanchung.yyn@namdinh.gov.vn

2

Phạm Vân Khánh

Phó giám đốc

0334903265

phamvankhanh.yyn@namdinh.gov.vn

3

Vũ Thị Lan

Viên chức

0948348828

vuthilan.yyn@namdinh.gov.vn

4

Đỗ Thanh Huyền

Viên chức

0975140166

dothanhhuyen.yyn@namdinh.gov.vn

5

Dương Thị Nhung

Viên chức

0976573314

duongthinhung.yyn@namdinh.gov.vn

6

Hoàng Công Sáng

Viên chức

0983557553

hoangcongsang.yyn@namdinh.gov.vn

7

Hoàng Thị Thu Hà

Viên chức

0986044366

hoangthithuha.yyn@namdinh.gov.vn

8

Nguyễn Diễm Hằng

Viên chức

0987912869

nguyendiemhang.yyn@namdinh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Thu Trang

Viên chức

0916731286

nguyenthithutrang.yn@namdinh.gov.vn

10

Phạm Xuân Khoa

Viên chức

0973902333

phamxuankhoa.yyn@namdinh.gov.vn

15. Ban Quản lý Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện:

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Tổ chức bộ máy:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ thư công vụ

1

Trịnh Duy Cường

Giám đốc

0988388585

trinhduycuong.yyn@namdinh.gov.vn

2

Bùi Thị Thu Hương

Chuyên viên

0000000000

buithithuhuong.yyn@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang