Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Huyện Ý Yên triển khai xây dựng mô hình “Nắm chắc, quản chặt, ngăn chặn vi phạm pháp luật trên không gian mạng”
Lượt xem: 272
      Sáng ngày 16/4, tại hội trường nhà văn hoá trung tâm huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc huyện Ý Yên (Ban Chỉ đạo 138) tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình “Nắm chắc, quản chặt, ngăn chặn vi phạm pháp luật trên không gian mạng”. Thực hiện sự chỉ đạo của BCĐ 138 tỉnh, huyện Ý Yên là 1 trong 2 đơn vị được lựa chọn tổ chức triển khai xây dựng mô hình điểm của tỉnh.
anh tin bai

 

anh tin bai

          Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Anh Dũng, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh; Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Đại tá Chu Văn Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

anh tin bai

 

anh tin bai

        Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh; lãnh đạo HĐND - UBND và lãnh đạo Công an các huyện, thành phố; thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan; thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn và các trường THPT trên địa bàn huyện.

anh tin bai

Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an huyệnÝ Yên trình bày kế hoạch của UBND huyện về thực hiện xây dựng mô hình

        Mô hình“Nắm chắc, quản chặt, ngăn chặn vi phạm pháp luật trên không gian mạng”  được triển khai trong phạm vi toàn huyện nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138, các ban, ngành, đoàn thể các cấp; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện. Mô hình được xây dựng tại các phòng, ban, ngành chức năng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, xã, thị trấn trên địa bàn huyện với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên môi trường mạng. Ở từng nội dung gồm "Nắm chắc", "Quản chặt", "Ngăn chặn", mô hình hướng đến từng đối tượng cụ thể gồm các tổ chức và các cá nhân sử dụng, khai thác, tuyên truyền thông tin trên không gian mạng trong đó kết hợp song song giữa định hướng, phòng ngừa và xử lý, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu".

anh tin bai

  

anh tin bai

        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh nhấn mạnh tính đúng đắn và sự cần thiết của việc xây dựng và triển khai mô hình “Nắm chắc, quản chặt, ngăn chặn vi phạm pháp luật trên không gian mạng”  là nhằm cụ thể hóa Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 30-11-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng”. Để mô hình đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu trước hết cần tập trung nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân khi tham gia môi trường mạng; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Bên cạnh đó, phải có sự thống nhất chỉ đạo từ huyện đến cơ sở; tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, đơn vị. Cùng với sự chủ động, thường xuyên, kịp thời, thống nhất, chặt chẽ trong tổ chức thực hiện mô hình, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị cũng cần phát huy tốt hơn nữa vai trò gương mẫu, nòng cốt, tính chủ động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia, tạo sự lan toả trong toàn xã hội trong việc phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Định kỳ hàng năm cần tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình, đồng thời rà soát, biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện mô hình, tạo được sức lan toả rộng khắp và phát huy được hiệu quả từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội.

anh tin bai

     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện yêu cầu: Để mô hình được triển khai hiệu quả và có sức lan toả rộng khắp cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, trong đó lực lượng nòng cốt là các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành chức năng trên địa bàn như Công an huyện, Trung tâm VH-TT&TT huyện, Phòng Giáo dục – Đào tạo; Phòng Kinh tế - Hạ tầng; các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn và BCĐ 138 các xã, thị trấn. Ngoài ra còn cần có sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB… Quá trình triển khai mô hình, tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng thông qua nhiều hình thức như xây dựng các tuyến tin, bài, phóng sự, video clip… để phát sóng, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội qua các kênh chính thống; lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, đoàn thể, khu dân cư, cơ quan, đơn vị…; tổ chức ký giao ước thi đua, cam kết giữa các đơn vị, cá nhân về đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng; thành lập nhóm “Zalo An ninh” theo phân cấp. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý, sử dụng hệ thống mạng, các thiết bị công nghệ, không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, thông tin xấu độc trên không gian mạng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng công cụ, phương tiện CNTT, mạng Internet, mạng xã hội.

anh tin bai

 

anh tin bai

        Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo và đại biểu, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tham gia ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình.

 
anh tin bai

 

anh tin bai

(T/h: Hà Giang, Trung tâm VH-TT&TT huyện Ý Yên)

Chung nhan Tin Nhiem Mang