Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 680
  • Trong tuần: 32 009
  • Tất cả: 2412383
Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Xuân năm 2022 và kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021 – 2023
Lượt xem: 209

Sáng ngày, 17/11, UBND huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Xuân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021 – 2023 và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng vụ đông xuân năm 2022 – 2023.

anh tin bai

 

anh tin bai

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định; Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo các ngành phục vụ sản xuất nông nghiệp của huyện, các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia, Văn phòng điều phối NTM huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan; lãnh đạo các xã, thị trấn, HTX SXKD DVNN trên địa bàn huyện.

anh tin bai

 

anh tin bai

Năm 2021, khắc phục mọi khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cùng sự nỗ lực của nhân dân trong huyện, huyện Ý Yên đã bám sát hướng dẫn chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao của cấp trên chủ động, tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đặc biệt luôn sát sao, bám sát cơ sở để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Nhờ đó, kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao của huyện có những kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM nâng cao của huyện được 235,128 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương gần 93 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp gần 19 tỷ đồng; vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư gần 37 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện theo chuẩn NTM nâng cao thúc đẩy quá trình đô thị hóa ở nông thôn. Sản xuất tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã giúp các địa phương tích tụ ruộng đất tận dụng các diện tích đất bỏ hoang để phát triển sản xuất. Nhiều vùng chuyển đổi sản xuất cho thu nhập cao hơn cấy lúa từ 40 đến 110 triệu đồng/ ha. Song song với đó là các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông thôn phát triển ổn định đã tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Trên địa bàn huyện có 18 làng nghề trong đó có 6 làng nghề truyền thống như làng nghề đúc kim loại Tống Xá, làng nghề chế biến gỗ ở xã Yên Ninh, làng nghề sơn mài Cát Đằng ở Yên Tiến. Công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan cũng có nhiều chuyển biến tích cực tạo bộ mặt nông thôn mới ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã triển khai và nhân rộng mô hình phân loại rác thải tại nguồn, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn được quản lý, giám sát công tác bảo vệ môi trường không để cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Hiện nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm toàn huyện đạt trên 90%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới chỉ còn 2,53%. Củng cố xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Từ những kết quả đó, năm 2021, huyện Ý Yên xây dựng được thêm 20 xã, thị trấn được UBND tỉnh Nam Định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số địa phương trong huyện đạt chuẩn NTM nâng cao lên 29/31 xã, thị trấn vượt chỉ tiêu đã đề ra. Từ năm 2019 – 2021 huyện đã có 92 thôn, xóm, tổ dân phố (sau sáp nhập) của 26 xã, thị trấn được UBND huyện công nhận đạt mô hình NTM kiểu mẫu.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2022, huyện Ý Yên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

anh tin bai

 

anh tin bai

Tại hội nghị 20 xã, thị trấn đã được đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Trong sản xuất vụ xuân năm 2022, huyện Ý Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, các địa phương điều chỉnh các biện pháp kỹ thuật kịp thời nên sản xuất vụ xuân đạt kết quả khá. Đảm bảo diện tích gieo cấy toàn huyện 12.389 ha, giống lúa thuần chiếm hơn 95%. Năng suất bình quân đạt gần 62 tạ/ha, tăng so với vụ xuân 2021. Diện tích cây mầu 1.816 ha, giá trị ước đạt bình quân 86,61 triệu đồng/ha. Các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tiếp tục duy trì với 135 ha sản xuất lúa Bắc thơm liên kết với Công ty TNHH Toản Xuân, 30 ha khảo nghiệm giống lạc L14 thương phẩm và giống L29 được các HTXDVNN xã Yên Cường liên kết với Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu đỗ - Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam… Chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn song vẫn được duy trì và phát triển ở mức ổn định. Tính đến tháng 6/2022, toàn huyện có tổng đàn lợn 33.315 con, đàn trâu bò 8.567 con, đàn gia cầm 800.863 con. Phương thức chăn nuôi có sự chuyển biến tích cực giảm tỷ lệ chăn nuôi nông hộ sang hình thức chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung. Toàn huyện hiện có 72 cơ sở chăn nuôi đạt quy mô theo quy định của Luật chăn nuôi năm 2018. Có 7 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGap, 2 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh. Công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi được chú trọng hạn chế dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, bảo vệ lợi ích kinh tế cho người chăn nuôi.

Để sản xuất vụ xuân 2023 thuận lợi, UBND huyện đã sớm chỉ đạo các ngành nông nghiệp huyện và các xã, thị trấn tập trung xây dựng kế hoạch sản xuất cho phù hợp hiệu quả từ cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ,  lịch gieo cấy, phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng,  hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh..., phấn đấu sản xuất vụ xuân thắng lợi cả về năng xuất, chất lượng và giá trị cây trồng.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện phát biểu tại hội nghị yêu cầu các xã, thị trấn cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Các địa phương phối hợp với các ngành chức năng đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ cho vụ sản xuất mới, tăng cường công tác quản lý thuốc BTVT, xử lý các vi phạm về công trình thủy lợi và một số nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai sản xuất vụ xuân 2023. 

anh tin bai

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được thời gian qua trong phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng NTM nâng cao của huyện Ý Yên. Đồng chí Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh đề nghị thời gian tới huyện Ý Yên cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao nhất là đối với những xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện theo bộ tiêu chí mới. Đồng thời địa phương cần phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn, xây dựng các mô hình sản xuất áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, làm tăng năng suất, chất lượng cây trồng nâng cao nguồn thu nhập cho người dân.

anh tin bai

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương sự nỗ lực của các ngành, các địa phương đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và tổ chức sản xuất vụ xuân 2022. Đồng thời quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là các địa phương cần tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng các sản phẩm OCOP; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân rộng các mô hình phân loại rác thải tại nguồn, tiếp tục hướng dẫn các xã còn lại đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đối với sản xuất vụ xuân 2023, các địa phương cần bám sát lịch và hướng dẫn của các ngành nông nghiệp huyện chỉ đạo sản xuất gieo cấy trong khung thời vụ đạt kết quả tốt nhất./.

( T/h: Trần Thúy)

Chung nhan Tin Nhiem Mang