Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 300
  • Trong tuần: 30 319
  • Tất cả: 3657293
Đoàn giám sát HĐND huyện tiến hành giám sát tại 8 cơ quan, đơn vị trên địa bàn
Lượt xem: 228
Thực hiện kế hoạch Giám sát chuyên đề “ Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2019-2021 trên địa bàn huyện”. Hội đồng nhân dân huyện Ý Yên đã thành lập đoàn Giám sát của thường trực HĐND huyện về “ Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2019-2021 trên địa bàn huyện” gồm 6 thành viên do đồng chí Hoàng Anh Đức, UVBTVHU, Phó chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát.
anh tin bai

anh tin bai

 

anh tin bai
anh tin bai
 
anh tin bai
anh tin bai

Đoàn giám sát huyện đã tiến hành giám sát thực tế tại 8 cơ quan, đơn vị trong đó có 5 xã, thị trấn là UBND thi trấn Lâm, UBND xã Yên Thọ, UBND xã Yên Tiến, UBND xã Yên Phương, UBND xã Yên Dương và Phòng tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Để quá trình giám sát thực tế diễn ra thuận lợi , các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện và tài liệu liên quan. Thông qua việc giám sát nhằm đánh giá công tác quản lý và kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công; đánh giá hiệu quả của các công trình, dự án; tình hình huy động các nguồn vốn giải ngân cho các công trình dự án; bố trí ngân sách thanh toán nợ đọng các công trình, dự án đầu tư công trên địa  bàn. Từ đó xác định nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc quản lý, điều hành kế hoạch phân bổ vốn đầu tư hàng năm và thanh toán nợ đọng các công trình, dự án đầu tư công. Sau thời gian khảo sát thực tế và giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát nghiêm túc đảm bảo đúng quy định, khách quan, hiệu quả đoàn đã có những đánh giá khách quan trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2019 – 2021 trên địa bàn huyện./.

( Trần Thúy - Trung tâm VHTT - TT Ý Yên)

Chung nhan Tin Nhiem Mang