Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Mười Một
Lượt xem: 552
    Sáng ngày 19/2, tại Hội trường Nhà văn hóa trung tâm huyện, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Mười Một (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.
anh tin bai

 

anh tin bai

Chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí UVBTVHU; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Tại kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện sẽ tiến hành xem xét, thảo luận, cho ý kiến và quyết định thông qua một số nội dung quan trọng gồm: Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã giai đoạn 2023 -2025 huyện Ý Yên và Nghị quyết về việc thông qua đồ án Quy hoạch chi tiết liên quan đến quy hoạch chung đô thị mới 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Tiến đến năm 2035.

Để kỳ họp thứ Mười Một HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân toàn huyện đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các nội dung của kỳ họp để HĐND huyện xem xét và có quyết định đúng đắn, đảm bảo các Nghị quyết được thông qua đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi cao, nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện trình Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã nghe UBND huyện trình Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 huyện Ý Yên và báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. 

Theo đó, tại thời điểm xây dựng Đề án vào tháng 11/2023, số lượng ĐVHC cấp xã của huyện Ý Yên là 31 ĐVHC; trong đó có 01 thị trấn và 30 xã. Số lượng ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp là 5 xã. Số lượng ĐVHC cấp xã liền kề có điều chỉnh địa giới ĐVHC khi thực hiện phương án sắp xếp là 7 xã. 

anh tin bai

Cụ thể: nhập xã Yên Thành với xã Yên Nghĩa và xã Yên Trung do xã Yên Thành và xã Yên Nghĩa đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn của ĐVHC cấp xã theo quy định; xã Yên Trung là ĐVCH liền kề chịu tác động của sắp xếp ĐVHC xã Yên Thành, ĐVHC xã Yên Nghĩa. Kết quả sau sắp xếp thành lập ĐVHC mới lấy tên là xã Trung Nghĩa có: Diện tích tự nhiên 20,750 km2 (đạt 98,811 % so với tiêu chuẩn); Quy mô dân số 16.647 người (đạt 208,088 % so với tiêu chuẩn); Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC xã Trung Nghĩa là tại trụ sở UBND xã Yên Thành cũ.

Nhập xã Yên Hưng với xã Yên Phú và xã Yên Phương do xã Yên Hưng đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn của ĐVHC cấp xã theo quy định; 2 xã Yên Phú và Yên Phương là ĐVHC liền kề chịu tác động của sắp xếp ĐVHC xã Yên Hưng. Kết quả sau sắp xếp thành lập ĐVHC mới, lấy tên là xã Phú Hưng có: Diện tích tự nhiên 19,190 km2 (đạt 91,380 % so với tiêu chuẩn); Quy mô dân số 19.849 người (đạt 248,112 % so với tiêu chuẩn); Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC xã Phú Hưng là tại trụ sở UBND xã Yên Phương cũ.

Nhập xã Yên Minh với xã Yên Lợi và xã Yên Tân do xã Yên Minh đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn của ĐVHC cấp xã theo quy định; xã Yên Lợi và xã Yên Tân là ĐVHC liền kề chịu tác động của sắp xếp ĐVHC xã Yên Minh. Kết quả sau sắp xếp thành lập ĐVHC mới, lấy tên là xã Tân Minh có: Diện tích tự nhiên 23,900 km2 (đạt 113,809 % so với tiêu chuẩn); Quy mô dân số 18.741 người (đạt 234,263 % so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC xã Tân Minh là tại trụ sở UBND xã Yên Lợi cũ.

Nhập xã Yên Quang  với xã Yên Hồng và xã Yên Bằng do xã Yên Quang đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn của ĐVHC cấp xã theo quy định; xã Yên Hồng, xã Yên Bằng là ĐVHC liền kề chịu tác động của sắp xếp ĐVHC xã Yên Quang. Kết quả sau sắp xếp thành lập ĐVHC mới, lấy tên là xã Hồng Quang có: Diện tích tự nhiên 24,920 km2 (đạt 118,666 % so với tiêu chuẩn); Quy mô dân số 22.503 người (đạt 281,288 % so với tiêu chuẩn). Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC xã Hồng Quang là tại trụ sở UBND xã Yên Bằng cũ.

Số lượng ĐVHC cấp xã sau sắp xếp còn 22 đơn vị (gồm xã Trung Nghĩa, Yên Thọ, Yên Chính, Phú Hưng, Yên Phong, Yên Khánh, Yên Bình, Tân Minh, Yên Mỹ, Yên Dương, Hồng Quang, Yên Khang, Yên Ninh, Yên Tiến, Yên Thắng, Yên Đồng, Yên Trị, Yên Cường, Yên Lương, Yên Nhân, Yên Lộc và Yên Phúc). ĐVHC thị trấn là 01 đơn vị (gồm thị trấn Lâm). Số lượng ĐVHC xã giảm 08 đơn vị sau sắp xếp.

anh tin bai

Quá trình triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp ĐVCH cấp xã huyện Ý Yên đã được các cấp ủy Đảng và chính quyền từ huyện đến cơ sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo quy trình và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước cấp trên. Về kết quả lấy ý kiến cử tri về chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 huyện Ý Yên, trong tháng 01/2024, 12 xã đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp ĐVCH cấp xã trong huyện giai đoạn 2023 – 2025. Tỷ lệ cử tri đồng thuận với chủ trương chung cao, đạt gần 100%. Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, 12 xã đã tổ chức thành công kỳ họp HĐND xã để thông qua Nghị quyết về đề án, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

anh tin bai

Đồng chí Bùi Thị Hòa, UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

anh tin bai

Đồng chí Ngô Quang Đoàn, UVBTVHU, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp.

anh tin bai

Đồng chí Trần Bình Định, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã nghe UBND huyện trình tờ trình về việc thông qua đề án: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực MO9 xã Yên Bằng thuộc quy hoạch chung đô thị mới 4 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến năm 2035.

anh tin bai

Đồng chí Lê Trung, Thư ký Kỳ họp thông qua các Nghị quyết.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Mười Một HĐND huyện khoá XIX nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở xem xét thảo luận, cho ý kiến vào các đề án, báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về: Chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã của huyện giai đoạn 2023- 2025; thông qua đề án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực OM9 xã Yên Bằng thuộc quy hoạch chung đô thị mới 04 xã Yên Bằng, Yên Quang, Yên Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến hết năm 20235.

anh tin bai

     Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp đã thể hiện sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao của các đại biểu HĐND huyện đồng thời là căn cứ để UBND và các cơ quan, đơn vị, các ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 nói riêng và giai đoạn 2021-2025 nói chung.

(T/h: Thu Nga, Hà Giang, Hà An, Trung tâm VH-TT&TT huyện Ý Yên)

Chung nhan Tin Nhiem Mang