Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 2454
  • Trong tuần: 26 166
  • Tất cả: 3870291
Yên Lương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Lượt xem: 177

Trong những năm qua, xã Yên Lương đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và người dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

anh tin bai

    Để cụ thể hóa Kế hoạch CCHC của UBND huyện, trong thời gian qua, xã Yên Lương đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBND nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trên cơ sở đó, tổ chức phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; CCHC công và hiện đại hóa hành chính; thực hiện việc niêm yết, công khai các quy định, quy trình giải quyết các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết.

anh tin bai

    Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lương cho biết: Trong năm 2022, xã đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong công tác CCHC. Năm 2023, xã tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo CCHC trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC của các ban, ngành, đoàn thể và bộ phận một cửa của xã. Cùng với đó, tiếp tục rà soát và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã làm tốt công tác tuyên truyền về CCHC trên địa bàn xã đến từng địa bàn thôn/xóm

anh tin bai

    Theo báo cáo của UBND xã, từ đầu năm 2023 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận, giải quyết tổng số 645 hồ sơ; 100% hồ sơ đều được giải quyết sớm và đúng hạn. Thời gian giải quyết TTHC luôn đảm bảo đúng hẹn và thực hiện theo quy định của pháp luật.

anh tin bai

    Để làm tốt hơn nữa công tác CCHC, thời gian tới, xã Yên Lương thường xuyên cập nhật, rà soát, niêm yết các thủ tục hành chính mới công bố hoặc đã được bãi bỏ trên các lĩnh vực quản lý. Tiếp tục nâng cao hiệu quả làm việc của Bộ phận một cửa, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo đúng thời gian quy định. Tổ chức, xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC trực tuyến mức độ 3, 4… . Qua đó, góp phần tạo thuận lợi hơn nữa cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương.

(T/h: Đoàn Hương-Trung tâm VHTT&TT huyện)

Chung nhan Tin Nhiem Mang