Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 459
  • Trong tuần: 31 788
  • Tất cả: 2412162
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính các tháng tiếp theo năm 2022
Lượt xem: 108
   Sáng ngày 20/5/2022, UBND huyện Ý Yên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm điểm công tác cải cách hành chính (CCHC) 4 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 8 tháng  cuối năm 2022 tới các xã thị trấn trong huyện
anh tin bai

 

anh tin bai

    Đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

anh tin bai

    Xác định công tác CCHC là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, có tầm quan trọng đặc biệt, liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025. Vì vậy, từ đầu năm đến nay,  UBND huyện Ý Yên đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt công tác CCHC. Các phòng, ban, cơ quan chuyên môn và các địa phương đã tập trung duy trì thực hiện tốt các chỉ số thành phần có điểm số tốt và tập trung khắc phục, nâng điểm số đối với những chỉ số thành phần thấp. Trong 4 tháng đầu năm, đã hoàn thành đúng tiến độ 6/8 nhiệm vụ đề ra, mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước tạo chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý Nhà Nước.

anh tin bai

    Chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến các xã, thị trấn làm chuyên môn tại bộ phận “một cửa”“một cửa liên thông” được bố trí đảm bảo chất lượng, đáp ứng mọi nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và công dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Các TTHC được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, tạo thông thoáng cho người dân. Từ đầu năm 2022, đã đưa TTHC ngành dọc ra giải quyết tại Bộ phận một cửa các cấp theo quy định, lĩnh vực Công an, BHXH đối với cấp huyện và lĩnh vực Quân sự đối với cấp xã. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh, trang thông tin điện tử huyện, pa-nô, áp phích, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ và chương trình CCHC Nhà nước của tỉnh, nhất là cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

    Hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, cập nhật TTHC lên cổng dịch vụ công của tỉnh đã được triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 18/5/2022, đã ban hành được 8352 văn bản, trong đó cấp huyện là 3780 văn bản, cấp xã là 4572 văn bản hành chính. Trong 4 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận và giải quyết được 1096 hồ sơ TTHC, trong đó có 394 hồ sơ được số hóa kết quả và cập nhật kết quả lên cổng dịch vụ công của tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là 99,4%. Tổng số TTHC cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết là 18503 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn là 99,13%. Hoạt động quản lý, điều hành đã được ứng dụng CNTT đồng bộ và liên tục. UBND huyện đã thành lập Ban quản lý dự án “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc triển khai Chính phủ điện tử của huyện”. Hệ thống truyền hình trực tuyến ổn định chất lượng, đảm bảo phục vụ các hội nghị trực tuyến từ TW đến địa phương được thông suốt. Hoạt động rà soát, cập nhật, niêm yết đầy đủ TTHCđược thực hiện liên tục, kịp thời. Bộ chỉ số CCHC cấp xã được xây dựng và ban hành kịp thời, đúng quy định. Trong quý I/2022 đã phát sinh 136 hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 trong các lĩnh vực, đạt tỷ lệ trên 30%.

anh tin bai

    Bên cạnh đó, để nâng cao chỉ số, chất lượng CCHC, Ban thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, UBND huyện thường xuyên giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý để đánh giá những kết quả đạt được đồng thời chủ động rà soát, đánh giá và quyết liệt chấn chỉnh những điểm chưa tốt trong công tác CCHC trên địa bàn huyện để đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử và phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Quyết liệt, nghiêm túc chấn chỉnh những tồn tại, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất công tác CCHC; xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính Nhà nước. 

anh tin bai

      Hội nghị cũng đã đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, chia sẻ những vướng mắc còn tồn tại, đưa ra các giải pháp khắc phục thời gian tới. Các ý kiến của các phòng, ban, cơ quan, địa phương đã được đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm rõ, đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị.

anh tin bai

    Để công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, các xã, thị trấn phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; tăng cường phối hợp, tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ CCHC. Chú trọng nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát bổ sung TTHC cấp huyện, cấp xã cập nhật lên trang thông tin điện tử cấp huyện, xã kịp thời; niêm yết đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp theo quy định. Đẩy mạnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản đi/đến và trao đổi công việc kịp thời theo quy định, thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản hai chiều từ cấp huyện đến cấp xã. Phấn đấu trong các tháng tiếp theo của năm 2022, số văn bản được trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước dưới dạng điện tử ở cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt trên 80%. Đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua hệ thống Một cửa điện tử và trả kết quả cho công dân đảm bảo đúng hạn và trước hạn, không để có hồ sơ quá hạn. Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của huyện; hướng dẫn các xã, thị trấn sử dụng trang thông tin điện tử của đơn vị mình đăng tải các văn bản chỉ đạo, điều hành của đơn vị, công khai TTHC cấp xã. Tập trung cải tiến, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015. Đẩy mạnh ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ về TTHC đăng ký nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, phấn đấu số lượng hồ sơ phát sinh trong năm đảm bảo tối thiểu từ 40% số lượng hồ sơ được xử lý ở mức độ 3 và 4. Toàn huyện phấn đấu chỉ số CCHC năm 2022 đạt trên 80%, qua đó tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cấp chính quyền đi đôi với nâng cao chất lượng phục vụ và tạo các điều kiện thuận lợi khi doanh nghiệp và nhân dân thực hiện các TTHC công, góp phần thúc đẩy nhanh và bền vững phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

( T/h: Hà Giang, Trung tâm VH-TT&TT huyện Ý Yên)

Chung nhan Tin Nhiem Mang