Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 748
  • Trong tuần: 32 077
  • Tất cả: 2412451
Đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh
Lượt xem: 975
Sáng ngày 13/10/2020, đoàn kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh Nam Định do đồng chí Trần Thị Thúy Hiền, Phó giám đốc Sở nội vụ tỉnh là trưởng đoàn tiến hành  kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 tại huyện Ý Yên. Dự và tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan trực thuộc UBND huyện, các phòng ban chuyên môn có liên quan.
 
 
 
 

Sau khi tiến hành đi kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính của huyện, thị trấn Lâm và xã Yên Tiến,  đoàn công tác của tỉnh cũng đã  nghe báo cáo công tác cải cách hành chính trong 9 tháng đầu năm của huyện Ý Yên và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Qua rà soát, đến thời điểm ngày 07/10/2020 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã niêm yết công khai 214 thủ tục gồm 10 lĩnh vực khác nhau thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Tại bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả của các xã, thị trấn niêm yết, công khai 99 thủ tục hành chính thuộc 8 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Trong 3 quý đầu năm số hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện là 7375 hồ sơ, của cấp xã là 78171 hồ sơ. 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giải quyết thủ tục hành chính từng bước được triển khai hướng tới xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Đảm bảo thực hiện Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 9/7/2020 về nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đạt 100%; nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính, công việc cải cách hành chính được phân công cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND các xã, thị trấn ban hành, xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của UBND ở tất cả các lĩnh vực, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và khả thi khi ban hành văn bản…

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã cảm ơn và tiếp thu những ý kiến nhận xét, đánh giá của đoàn kiểm tra của tỉnh đối với công tác cải cách hành chính của huyện ta trong thời gian qua, đồng thời thể huyện quyết tâm cao trong chỉ đạo để từng bước khắc phục khó khăn hạn chế, thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác cải cách hành chính của huyện Ý Yên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các các cơ quan đơn vị, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./. 

       ( Trần Thúy - Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao Ý Yên)
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang