English    |   Liên hệ
Công văn V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 512/UBND-VP5
Ngày ban hành 18/08/2020
Ngày hiệu lực 18/08/2020
Trích yếu nội dung Công văn V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 512VP5.pdf
Văn Bản Mới