English    |   Liên hệ
Quyết định V/v tiếp tục hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 60/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 15/04/2020
Ngày hiệu lực 15/04/2020
Trích yếu nội dung Quyết định V/v tiếp tục hoạt động các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm 1QD_tiep_tuc_hoat_dong_cac_chot_kiem_soat.pdf
Văn Bản Mới