English    |   Liên hệ
Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 2005/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/09/2018
Ngày hiệu lực 14/09/2018
Trích yếu nội dung Quyết định V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2005-QĐ.PDF
Văn Bản Mới