English    |   Liên hệ
Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 v/v phê duyệt hủy bỏ quy hoạch xây dựng mới Bến xe trung tâm huyện Vụ Bản trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 1669/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2018
Ngày hiệu lực 09/08/2018
Trích yếu nội dung Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 v/v phê duyệt hủy bỏ quy hoạch xây dựng mới Bến xe trung tâm huyện Vụ Bản trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giao Thông - vận tải
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 1669-QĐ.PDF
Văn Bản Mới