English    |   Liên hệ
Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 30/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/08/2013
Ngày hiệu lực 29/08/2013
Trích yếu nội dung Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm _UBND.pdf
Văn Bản Mới