English    |   Liên hệ
Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 v/v thành lập Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn Vệ sinh lao dộng - Phòng, chống cháy nổ lần thứ 16, năm 2014 tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 267/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/02/2014
Ngày hiệu lực 17/02/2014
Trích yếu nội dung Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 v/v thành lập Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn Vệ sinh lao dộng - Phòng, chống cháy nổ lần thứ 16, năm 2014 tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm UBND0001.pdf
Văn Bản Mới