English    |   Liên hệ
Quyết định 444/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 về việc kiện toàn các khối thi đua của tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 444/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/03/2015
Ngày hiệu lực 20/03/2015
Trích yếu nội dung Quyết định 444/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 về việc kiện toàn các khối thi đua của tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm UBND.pdf
Văn Bản Mới