Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Tổng số: 1545
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/KH-UBND 06/02/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ năm 2023
Lượt xem: 4
Tải về
17/KH-UBND 06/02/2023 KH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
Lượt xem: 5
Tải về
58/UBND-VP 06/02/2023 V/v giao nhiệm vụ triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn
Lượt xem: 7
Tải về
56/UBND-LĐTBXH 03/02/2023 Công văn triển khai, hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách ASXH
Lượt xem: 6
Tải về
55/UBND- CNVPĐKĐ 03/02/2023 V/v chấp hành nghiêm các quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.
Lượt xem: 7
Tải về
21/KH-UBND 03/02/2023 Kế hoạch nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 8
Tải về
18/KH-UBND 31/01/2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ năm 2023
Lượt xem: 2
Tải về
55/UBND-CNVPĐK 02/02/2023 V/v chấp hành nghiêm các quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.
Lượt xem: 10
Tải về
21/KH-UBND 03/02/2023 KẾ HOẠCH Nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 6
Tải về
56/UBND-LĐTBXH 03/02/2023 V/v triển khai, hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội
Lượt xem: 9
Tải về
12345678910...
Chung nhan Tin Nhiem Mang