Tổng số: 1274
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
244/UBND-NV 12/05/2022 V/v xây dựng đề án VTVL và điều chỉnh VTVL đối với các ĐVSN công lập
Lượt xem: 5
Tải về
Số 223/ TB-UBND 13/05/2022 Thông báo v/v giới thiệu chữ ký của Phó trưởng phòng nội vụ huyện Ý Yên
Lượt xem: 25
Tải về
Số 224- UBND/NV 12/05/2022 V/v xây dựng đề án VTVL và điều chỉnh VTVL đối với các ĐVSN công lập
Lượt xem: 14
Tải về
Số: 54 /KH-UBND 11/05/2022 KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
Lượt xem: 18
Tải về
04-CT/HU 04/05/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Lượt xem: 12
Tải về
57-HD/BTGHU 04/05/2022 Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
Lượt xem: 60
Tải về
58-HD/BTGHU 09/05/2022 Hướng dẫn đợt tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm " Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 12
Tải về
48/KH-UBND 15/04/2022 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện năm 2022
Lượt xem: 34
Tải về
36-KH/HU 12/04/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Lượt xem: 75
Tải về
46/KH-UBND 13/04/2022 Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Lượt xem: 29
Tải về
12345678910...
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Ý Yên 
Địa chỉ: Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 02283. 823009 -  02283 959 648 Fax: 0350.3953248 
Email: ubndhuyenyyen-namdinh@chinhphu.vn.
Giấy phép số ............... ngày ..../06/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định.
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang