Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định


  Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 515
  • Trong tuần: 7 276
  • Tất cả: 2097321
Hội nghị đánh giá tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao
Lượt xem: 53
   Chiều ngày 21/6/2022, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao của 9 xã còn lại trên địa bàn huyện gồm Yên Dương, Yên Thắng, Yên Nghĩa, Yên Phương, Yên Minh, Yên Ninh, Yên Bằng, Yên Trị, Yên Phúc.
anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

    Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Cùng dự có các đồng chí UVBTVHU phụ trách miền, lãnh đạo UBND huyện, Huyện ủy viên phụ trách xã; các đồng chí Thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 9 xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.

     Xác định xây dựng NTM là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc và cần phải được thực hiện liên tục. Vì vậy, với mục tiêu chung là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nên từ sau khi về đích NTM, từ năm 2019 đến nay, các các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện tiếp tục chung sức, nỗ lực, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững. Bằng những phương thức, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, từng địa phương phong trào ngày càng có sức lan tỏa và đi vào chiều sâu Nhân dân tích cực hưởng ứng, thi đua, hăng say lao động sản xuất, phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc với diện mạo Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp và ngày càng khang trang. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Tính đến nay, toàn huyện đã có 9 xã được công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 13 xã, thị trấn đăng ký về đích trong năm 2021 và đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. 13 thôn/xóm/ tổ dân phố của 26 xã, thị trấn đạt chuẩn mô hình NTM kiểu mẫu. Tính riêng tổng nguồn vốn huy động cho chương trình xây dựng NTM trong năm 2021 là gần 220 tỷ đồng.

     Với mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2022 toàn huyện có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, hiện 9 địa phương còn lại là Yên Dương, Yên Thắng, Yên Nghĩa, Yên Phương, Yên Minh, Yên Ninh, Yên Bằng, Yên Trị, Yên Phúc đều đang tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp trên để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện đồng thời phát huy nội lực và tranh thủ mọi nguồn vốn hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí. Qua rà soát, đánh giá của Văn phòng Điều phối NTM huyện, nhìn chung đến nay 9 xã còn lại đã thực hiện được nhiều nội dung, phần việc cơ bản. Riêng một số địa phương chưa đáp ứng được các tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội, cơ sở vật chất giáo dục, cảnh quan môi trường, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, an ninh trật tự. 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

     Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đồng chí thành viên BCĐ xây dựng NTM huyện đánh giá khách quan thực trạng và mức đạt của từng tiêu chí đồng thời nêu rõ những hạn chế còn tồn tại và thảo luận bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp các địa phương xác định được phương hướng và xây dựng kế hoạch hoàn thành tất cả các tiêu chí trong thời gian sớm nhất.

anh tin bai

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó mục đích cuối cùng không chỉ để đáp ứng những nhu cầu cơ bản mà còn phải đưa chất lượng cuộc sống của nhân dân lên 1 mức cao hơn, văn minh hơn và được hưởng thụ nhiều hơn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo để đánh giá thực chất hiệu quả mà quá trình xây dựng NTM nâng cao đã đem lại. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các địa phương cần thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao nhất, chủ động thay đổi tư duy, cách làm NTM trong giai đoạn hiện nay. Qúa trình triển khai phải được thực hiện một cách đồng bộ, bài bản, quyết liệt hơn nữa, phát huy rõ nét vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhằm huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Đối với các tiêu chí còn lại, ngoài phát huy những thành quả đã đạt được trước đó, các địa phương còn cần chủ động tham quan, học hỏi, rút kinh nghiệm từ các xã đã xây dựng thành công mô hình thôn/xóm NTM kiểu mẫu, xã đạt chuẩn NTM nâng cao để đề ra kế hoạch, lộ trình cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng phải làm thực chất, không qua loa, hình thức hay đốt cháy giai đoạn và đảm bảo chất lượng bền vững.

anh tin bai

    Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Song, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng địa phương và cán bộ chuyên môn. Trước mắt, yêu cầu 9 xã Yên Dương, Yên Thắng, Yên Nghĩa, Yên Phương, Yên Minh, Yên Ninh, Yên Bằng, Yên Trị, Yên Phúc khẩn trương kiện toàn lại BCĐ xây dựng NTM của địa phương, phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên đảm nhận từng phần việc, từng tiêu chí, từng nhóm tiêu chí đồng thời bám sát các điều kiện hiện hành theo quy định để thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao và hoàn thiện hồ sơ minh chứng. Các ban, ngành, đoàn thể phải tích cực vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như quyền lợi, trách nhiệm và vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia chung sức xây dựng NTM nâng cao. Trên cơ sở đó, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí, phần việc còn gặp khó khăn như: trường học, cảnh quan môi trường nông thôn, mô hình phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Tiếp tục rà soát và có phương án xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Mặt khác, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, công khai các thủ tục hành chính.

     Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện phối hợp với các địa phương hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Giáo dục & Đào tạo công nhận và công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia, chuẩn Xanh- Sạch - Đẹp - An toàn; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương sớm hoàn thiện cơ sở vật chất trường học còn thiếu so với quy định. Phòng Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn các địa phương sớm triển khai thực hiện mô hình phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ thành phân vi sinh, vận hành khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung theo quy định; làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn. Trong quá trình thực hiện chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành, đơn vị của huyện để được hướng dẫn, hỗ trợ theo phương châm “khó khăn đâu, tháo gỡ đấy”. Các đồng chí UVBTVHU phụ trách miền, HUV phụ trách xã và Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn phụ trách các tiêu chí thường xuyên theo dõi, đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, quyết tâm về đích NTM nâng cao theo đúng lộ trình và thời gian đã đề ra.

(T/h: Hà Giang, Trung tâm VH-TT&TT huyện Ý Yên)

© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Ý Yên 
Địa chỉ: Huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định 
Điện thoại: 02283. 823009 -  02283 959 648 Fax: 0350.3953248 
Email: ubndhuyenyyen-namdinh@chinhphu.vn.
Giấy phép số ............... ngày ..../06/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định.
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang