Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 4136
  • Trong tuần: 37 641
  • Tất cả: 3631110
Thêm 3 xã của huyện Ý Yên nằm trong diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 939
       Sáng ngày 12/9/2023, UBND huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị triển khai bổ sung phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Ý Yên giai đoạn 2023 – 2025 đối với 3 xã Yên Quang, Yên Hồng và Yên Bằng. 
anh tin bai

         Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

anh tin bai

        Cùng dự còn có lãnh đạo HĐND – UBND, thành viên Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2030; Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ của 3 địa phương thuộc diện thực hiện bổ sung phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

anh tin bai

 

 

        Bám sát tinh thần chỉ đạo của TW và các bộ, ban, ngành cấp trên và căn cứ các văn bản hướng dẫn về triển khai thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023 – 2025, thời gian qua, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở khẩn trương thực hiện quyết liệt các khâu, các bước trong lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, đảm bảo dân chủ, công khai, chặt chẽ, theo đúng trình tự, thủ tục và tiến độ của kế hoạch đề ra, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Với tinh thần thống nhất, đồng thuận và quyết tâm cao, đến nay, huyện Ý Yên đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023 – 2025 đối với 9 xã thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính mới gồm Yên Trung, Yên Thành, Yên Nghĩa, Yên Hưng, Yên Phú, Yên Phương, Yên Minh, Yên Tân, Yên Lợi.

anh tin bai

        Để đảm bảo tính tổng thể xuyên suốt theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, sau khi rà soát, tổng hợp và xin ý kiến chỉ đạo, căn cứ vào tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025, huyện Ý Yên tiếp tục xây dựng bổ sung phương án sắp xếp đơn vị hành chính đối với 3 xã Yên Quang, Yên Hồng và Yên Bằng. Trong đó Yên Quang là đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025; 2 xã còn lại là Yên Hồng và Yên Bằng là đơn vị hành chính cấp xã liền kề thuộc diện sắp xếp. 3 địa phương này đều đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định. Sau sắp xếp, sáp nhập, diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính mới là 24.920km2, quy mô dân số là 22.357 người. Dự kiến tên đơn vị hành chính mới là Hồng Quang, trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Yên Bằng cũ. Theo chỉ đạo, trước mắt hệ thống giáo dục và cơ sở y tế tại các địa phương trước khi tổ chức sắp xếp vẫn được giữ nguyên nhằm tạo điều kiện tối đa cho công tác chăm sóc sức khỏe và đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo ở các cấp học.

anh tin bai

Phát biểu quán triệt, chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp tục nhấn mạnh tính đúng đắn và sự cần thiết trong triển khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2030. Mục tiêu lớn nhất là nhằm tinh gọn bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước; giảm chi Ngân sách; hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số; mở rộng không gian phát triển và tạo nên những giá trị mới. Việc sắp xếp đơn vị hành chính thành công cũng chính là đòn bẩy để nâng cao đời sống của người dân và thúc đẩy sự đi lên của toàn huyện.

anh tin bai

Với quan điểm chỉ đạo này, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhận định: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là một nhiệm vụ khó khăn nhưng "thấu lý đạt tình". Vì vậy, cũng như 9 xã đã thông qua phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, đối với các xã Yên Quang, Yên Hồng và Yên Bằng là 3 đơn vị triển khai sau, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong quá trình thực hiện phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, không gây xáo trộn lớn và bất ổn về chính trị - xã hội; giữ vững mục tiêu phát triển kinh tế dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật. Bên cạnh đó, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo quy định phải thực hiện theo từng giai đoạn; tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp Nhân dân. Gắn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với việc bố trí, giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức trong quá trình sáp nhập một cách thỏa đáng, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để lãnh đạo các xã Yên Quang, Yên Hồng và Yên Bằng thảo luận, trao đổi các vấn đề xoay quanh chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính mới, trong đó đề xuất việc cần có văn bản điều chỉnh quy hoạch phát triển phù hợp với yêu cầu thực tiễn; có ý kiến chỉ đạo đối với 1 số dự án xây dựng đang triển khai trên địa bàn sau khi tổ chức sáp nhập. Trên tinh thần thẳng thắn, vì sự phát triển chung, các địa phương cũng thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thành công chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại địa phương mình.

anh tin bai

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Ý Yên giai đoạn 2023 – 2025. Căn cứ yêu cầu cụ thể của từng giai đoạn, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các địa phương cần khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm đảm bảo kết quả và tiến độ đề ra. Các xã Yên Quang, Yên Hồng và Yên Bằng thường xuyên bám sát văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên để xây dựng và triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với thực tế của địa phương mình; chủ động nhận diện khó khăn, vướng mắc để có phương án giải quyết, xử lý kịp thời. Trong quá trình thực hiện cần có sự đồng bộ, nhất quán của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tính đúng đắn và sự cần thiết của chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2023 – 2025 nói riêng và lộ trình đến năm 2030 nói chung; tổ chức đối thoại, tiếp xúc cử tri để lắng nghe, ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, Đảng viên và quần chúng Nhân dân trong xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; tránh các nguồn tin gây hoang mang, bức xúc trong dư luận, tuyệt đối không để xảy ra mất đoàn kết, đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn.

Sau hội nghị này, Đảng ủy các xã phải khẩn trương ban hành các Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 đồng thời bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt.

(T/h: Hà Giang, Trung tâm VH-TT&TT huyện)

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang