Cổng thông tin điện tử

Huyện Ý Yên - Nam Định

Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 4297
  • Trong tuần: 37 802
  • Tất cả: 3631271
Tập trung hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Ý Yên giai đoạn 2023 – 2025
Lượt xem: 1102
    Chiều ngày 22/8, tại Hội trường Nhà Văn hoá trung tâm huyện, UBND huyện Ý Yên tổ chức Hội nghị triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, huyện Ý Yên giai đoạn 2023-2025; thống nhất kế hoạch, phương án và các nội dung trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.
anh tin bai

 

anh tin bai

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiền, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Thị Định, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự còn có các thành viên Tổ công tác về việc theo dõi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 -2030 của Sở Nội vụ, các đồng chí UVBTVHU, lãnh đạo HĐND, UBND, ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan và lãnh đạo, cán bộ công chức chuyên môn của 9 xã trong diện sắp xếp, sáp nhập giai đoạn 2023 – 2025.

anh tin bai

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẳng định rõ: Đối với huyện Ý Yên, việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 nói riêng và giai đoạn 2023 – 2030 nói chung đều nằm trong lộ trình chung đã được thống nhất chỉ đạo của toàn tỉnh. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả kế hoạch sắp xếp theo phương án đã đưa ra, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu tiên quyết là cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Trong đó công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính phải đi trước một bước nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đặc biệt là ngay từ cấp ủy, chính quyền cơ sở đến mọi địa phương, thôn, xóm dựa trên tinh thần “hợp ý Đảng và lòng dân”. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế của các địa phương trong diện cần sắp xếp, trong quá trình triển khai thực hiện cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy; sự điều hành sát sao, linh hoạt của UBND huyện; sự tích cực của các cơ quan tham mưu; sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nơi thực hiện sắp xếp. Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2023 và các năm tiếp theo, vì vậy đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tin tưởng rằng, trên tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện sẽ chung sức, đồng lòng, nỗ lực lớn để thực hiện thành công, nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

anh tin bai

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Đinh Đức Tuyến, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đặc biệt lưu ý: Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện không phải là nhiệm vụ mới và đã được triển khai trước đó trong giai đoạn 2019 – 2021 với những kết quả rõ rệt. Vì vậy, nhằm tiếp tục tinh gọn bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, thúc đẩy hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số, tạo không gian để phát triển mới, tư duy mới, tạo giá trị mới, trở thành đòn bẩy cho sự đi lên của toàn huyện, nâng cao đời sống của người dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu, ngay từ thời điểm này, trên cơ sở bám sát tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của TW và các bộ, ban, ngành cấp trên, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải bắt tay ngay vào các nội dung công việc cụ thể một cách chủ động, nghiêm túc, tuyệt đối không có tư tưởng bàn lùi, đi ngược lại chủ trương chung. Trước mắt, khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện giai đoạn 2023 – 2025 để báo cáo UBND tỉnh qua Sở Nội vụ, xong trước ngày 25/8/2023. Bên cạnh đó, tập trung xử lý tốt các vấn đề liên quan đến đội ngũ cán bộ dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; thống nhất tên gọi, trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới; tổ chức đối thoại, tiếp xúc cử tri để lắng nghe, ghi nhận, tiếp thu ý kiến của quần chúng nhân dân.

Mặt khác, từ kết quả có được từ việc sáp nhập 2 đơn vị hành chính là thị trấn Lâm và xã Yên Xá cũng như kinh nghiệm trong tổ chức sắp xếp các thôn, xóm, tổ dân phố đã làm được trước đó, các thành viên trong BCĐ và 3 tổ công tác thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 (đã được phân công) cùng các đồng chí UVBTV phụ trách miền, ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách xã thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo xuyên suốt và tổ chức triển khai thực hiện các khâu, các bước theo kế hoạch và phương án đã được thống nhất một cách đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện sắp xếp, phải thường xuyên có sự kiểm tra, theo dõi, phối hợp chặt chẽ, làm đến đâu dứt điểm đến đó, không dàn trải, manh mún đồng thời kịp thời nắm bắt dư luận quần chúng và các vấn đề phát sinh, khó khăn đến đâu, tháo gỡ ngay đến đó, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy các xã phải khẩn trương ban hành các Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh: Kết quả nhiệm vụ được phân công là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện.

anh tin bai

 

anh tin bai

Trên tinh thần chỉ đạo chung, tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện đã quán triệt các nội dung Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; cùng các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Huyện ủy và UBND huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 – 2030.

anh tin bai

Cũng trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu cũng được nghe dự thảo kế hoạch thực hiện và phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025. Theo đó, căn cứ về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, trong giai đoạn 2023 – 2025, huyện Ý Yên dự kiến sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã và hình thành 03 đơn vị hành chính mới. Trong đó sáp nhập các xã Yên Trung, Yên Thành, Yên Nghĩa; sáp nhập các xã Yên Hưng, Yên Phú, Yên Phương; sáp nhập các xã Yên Minh, Yên Tân, Yên Lợi.

anh tin bai

Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, huyện Ý Yên còn 25 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó có: 1 đơn vị hành chính đô thị và 24 đơn vị hành chính nông thôn.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Liên quan đến nhiệm vụ chung, các đại biểu là lãnh đạo các địa phương trong diện sắp xếp, sáp nhập giai đoạn 2023 – 2025 cũng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình triển khai; chỉ rõ các vấn đề liên quan đến việc giải quyết cán bộ dôi dư sau sáp nhập, thực hiện quy hoạch, sắp xếp tài sản công và một số nội dung liên quan đến tài chính, ngân sách của các địa phương trước khi tổ chức sáp nhập.

anh tin bai

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đưa ra các nội dung trọng tâm yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm đảm bảo kết quả và tiến độ đề ra.

Theo đó, lộ trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn huyện phải được hoàn thành xong trong tháng 8/2024. Vì vậy, trên cơ sở phương án tổng thể, Phòng Nội vụ cần bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên và có trách nhiệm tham mưu kịp thời để UBND huyện hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2023 – 2025, xong trước ngày 30/11/2023. Các phòng, ban chuyên môn căn cứ nhiệm vụ cụ thể đã được phân công theo từng giai đoạn chủ động tham mưu UBND huyện phương án xử lý các vấn đề khúc mắc để các địa phương không còn băn khoăn, lúng túng trong tổ chức thực hiện. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn đơn vị hành chính cấp xã liên quan Đề án được triển khai trong tháng 1/2024. HĐND các xã có liên quan đến Đề án sáp nhập thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 trong tháng 2/2024; Nghị quyết thông qua chủ trương của HĐND cấp huyện thực hiện trước ngày 10/3/2024. Song song với đó, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành cần được ban hành thường xuyên, liên tục cho đến khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Với khối lượng công việc lớn, thời gian triển khai gấp rút, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu mọi nhiệm vụ cần được thực hiện khẩn trương, nhanh chóng, quyết liệt, đồng bộ nhưng phải thận trọng, chắc chắn, theo đúng trình tự và lựa chọn phương án tối ưu nhất để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho nhân dân, ổn định đời sống cũng như thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển nhiều mặt. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ và thực hiện theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn có trọng tâm, trọng điểm, có cách làm chặt chẽ và hiệu quả. Quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính phải phù hợp với các quy hoạch, như: Quy hoạch đô thị, quy hoạch Nông thôn mới, quy hoạch vùng... bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội. Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phải gắn với sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động có hiệu lực hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý quá trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã cần thực hiện chế độ, chính sách hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân có liên quan tại các đơn vị hành chính cấp xã sau khi hoàn thành sắp xếp. Đặc biệt, cần làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự nhất quán trong chủ trương chung, tuyệt đối không để phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo; cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân giữ vững lập trường, tư tưởng, nếu hoang mang, dao động sẽ là cơ hội để các phần tử kích động, chống phá lôi kéo, lợi dụng, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã cần thực hiện song song cùng với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm khác của địa phương nói riêng và của toàn huyện nói chung.

(T/h: Hà Giang, Trung tâm VH-TT&TT huyện)

Chung nhan Tin Nhiem Mang